Intencje mszalne

Intencje Mszalne, 09 - 15. 12. 2019 r.

 

Poniedziałek 09. 12.

700   + Eugeniusza Kuleszę - od rodziny z Trzcianki

1700 + Henryka Kowalczyk - 17 r. śm. - od żony

1700 + Leokadię - z racji imienin i Jana Olińskich

Wtorek 10. 12.

700   + Kazimierza Kurowskiego - od najbliższej rodziny

1700 + za dusze w czyśćcu cierpiące - od Apostolstwa Pomocy

        Duszom w Czyśćcu Cierpiącym

1700 + Sławomira Puściana - od Rady Pedagogicznej

        i prac. obsługi Szkoły Podstawowej w Porębie

1700 + Zbigniewa Zawadzkiego - od rodziców

Środa 11. 12.

700   + Jadwigę Tokarską - od rodziny Pochmarów

1700 + Marka Zalewskiego - od cioci Świderskiej

1700 + Zdzisława Gałązkę - 16 r. śm.

Czwartek 12. 12.

700   o Boże bł., zdr. i dalszą Bożą opiekę dla Heleny Kacpura

1700 + Mieczysława Grudzińskiego - od Krystyny i Jana

        Puścian z Przyjm

1700 + Cecylię Krukiel - od KR z Dudowizny

        - zel. Małgorzata Puścian

Piątek 13. 12.

700   + Kazimierza Kulesza

1700 + Ewę Biernacką, Mariannę i Stanisława Sowów

1700 + Aleksandrę w rocz. śm. i Teofila Kulasińskich

Sobota 14. 12.

700   + r-ców Zofię i Józefa Kulesza

700   + Sabinę Lasota - od rodziny Kalatów

1700 + braci Jana, Stanisława, Mieczysława Sępkowskich

        - od siostry Ireny

1700 + Zofię Jasińską - od ucz. pogrzebu

Niedziela 15. 12. - III Niedziela Adwentu

900   + Rozalię Murza, jej męża Jana i syna Dariusza - 14 r. śm.

900   + Kazimierę i Czesława Gałązka - od wnuczek

1030 + Henryka i Jana Ponichtera i Mariana Gałązkę

1200 + Henryka Jankowskiego, r-ców Jankowskich

        i Piórkowskich

1200 za parafian

1700 + Mariannę Perzyna - od rodziny Zyśków i Zawadzkich

1700 + Jana Domalewskiego - od ucz. pogrzebu

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na niedzielę, 15 grudnia 2019

  Niedziela - III Niedziela adwentu

  (Iz 35,1-6a.10)

  Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, także skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

  (Ps 146,7.8-9a.9bc-10)

  REFREN: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

  Bóg dochowuje wierności na wieki,
  uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
  Chlebem karmi głodnych,
  wypuszcza na wolność więźniów.

  Pan przywraca wzrok ociemniałym,
  Pan dźwiga poniżonych.
  Pan kocha sprawiedliwych,
  Pan strzeże przybyszów.

  Ochrania sierotę i wdowę,
  lecz występnych kieruje na bezdroża.
  Pan króluje na wieki,
  Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

  (Jk 5,7-10)

  Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny....

 • Rozważanie na niedzielę, 15 grudnia 2019

  Dzisiejsza liturgia wzywa nas do radości z bliskiego przyjścia Zbawiciela, który niesie wybawienie ubogim, chorym, słabym i nieszczęśliwym. To właśnie ich szczęście ma być dla uwięzionego Jana Chrzciciela znakiem, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. Stawajmy dziś przed Panem nie jako duchowi bogacze, którzy sądzą, że mają dość zasług, aby wymagać od Niego konkretnych łask, lecz jako ubodzy, którzy oczekują Jego przyjścia z wiarą, odwagą i tęsknotą, ciesząc się, że przyjdzie już niebawem, aby okazać nam swoje miłosierdzie.

  Mira Majdan, "Oremus" grudzień 2007, s. 60

 • Książka dnia, 15 grudnia 2019
  Sever J. Voicu

  Przed żłóbkiem. Magowie i pasterze w tradycji antycznej

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52790

  Teksty Ojców Kościoła i apokryfów Nowego Testamentu są dowodem na to, że już w najstarszej tradycji Kościoła zwięzły ewangeliczny opis narodzenia Jezusa był wzbogacany licznymi wątkami. Niektóre z nich przetrwały w umysłach i sercach wierzących do dzisiaj. Teksty te są również dowodem na to, że gwiazda, która kiedyś przyprowadziła pasterzy i magów do Betlejem jaśnieje również dzisiaj i pozostaje źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń.