Intencje mszalne

Msze św. za + ks. kanonika Czesława Śmiecińskiego

 

Intencje Mszalne, 23 – 30. 01. 2022 r.

Niedziela 23. 01. – III Niedziela Zwykła

900   + dziadka Stanisława Bero – od wnuczki Aleksandry

900   + Bogdana Ulanowskiego – od Pawła Majkowskiego

1030 + Mariana Gerej – 36 r. śm. i jego r-ców Gerejów

1030 + Sabinę i Edwarda Figat

1200 + Cezarego Czarneckiego – gr. (z racji 18 urodzin)

1200 + męża Henryka Brzostek, r-ców Aleksandrę i Stanisława

        Brzostek, r-ców Jadwigę i Aleksandra Pudlis

1200 o zdr., Boże bł. i opiekę MN dla Krystyny i Sławomira

        Kulesza z racji 36 rocz. ślubu – od dzieci

1700 + męża Czesława Przybysławskiego – z racji urodzin

1700 + Ireneusza Bednarczyka – z racji Dnia Dziadka

poza parafią: za parafian

Poniedziałek 24. 01.

700   + Cezarego Czarneckiego – gr.

700   + Jana Piórkowskiego – od sąsiadki Agnieszki z rodziną

1700 + Genowefę Krych – od rodziny Samslów

poza parafią: + Władysława Gałązkę – ost. od ucz. pogrzebu

Wtorek 25. 01.

700   + Cezarego Czarneckiego – gr.

1700 + Adama Kowalskiego – od brata Sławomira z dziećmi

1700 + Jana Prabuckiego – 1 r. śm. – od żony i dzieci

poza parafią: + Janinę Leonik – od ucz. pogrzebu

Środa 26. 01.

700   + Cezarego Czarneckiego – gr.

700   + Jana Kowalskiego – od sąsiadów Przyborowskich

1700 + Mariannę Pieńkos i c. r. Pieńkosów

1700 + ks. kan. Czesława Śmiecińskiego – Parafialnego

        Zespołu Caritas

poza parafią: + Bronisławę Kruszewską – ost. od ucz. pogrzebu

Czwartek 27. 01.

700   + Cezarego Czarneckiego – gr.

700   + Ireneusza Kulesza – od chrześniaczki Agnieszki

        z rodziną

1700 + Stanisława Szymanika – od sąsiadów Kuleszów

1700 + Stanisławę Puścian – od KR z Księżego Kątu

poza parafią: + Henryka Napiórkowskiego – ost. od ucz. pogrzebu

Piątek 28. 01.

700   + Cezarego Czarneckiego – gr.

700   + Jana Kowalskiego – od prac. GS w Porębie

1700 + syna Marka Ponichtera – 5 r. śm.

1700 + męża Czesława Stepnowskiego – 13 r. śm.

poza parafią: + Mariannę Perzyna – ost. od ucz. pogrzebu

Sobota 29. 01.

700   + Cezarego Czarneckiego – gr.

1700 + matkę Kazimierę Kierzkowską – 4 r. śm.

1700 + Zofię Zyśk – od rodziny Abramczyków

poza parafią: + Eugeniusza Kulesza – ost. od ucz. pogrzebu

Niedziela 30. 01. – IV Niedziela Zwykła

900   + dziadka Jana Świderskiego, babcię Mariannę i dziadka

        Kazimierza Kądziela – od wnuczek

900   + dziadka Stanisława Bero i Kazimierza Heronimek

        – od wnuczka Marcina z rodziną

1030 + Cezarego Czarneckiego – gr.

1200 o zdr. i Boże bł. dla wnuczki Zosi Przybylskiej z racji 10

        urodzin i Jasia Przybylskiego z racji 6 urodzin

        – od dziadków Pamrowskich

1200 o Boże bł. i opiekę MB dla chrześniaków Natalii Korzeb

        i Janka Przybylskiego z racji urodzin

1700 + Wandę Puścian – ost. od ucz. pogrzebu

1700 + ks. kan. Czesława Śmiecińskiego – od Rycerzy

        Kolumba

poza parafią: za parafian

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na piątek, 28 stycznia 2022

  Piątek III tydzień zwykły

  (2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c)

  Na początku roku, gdy królowie zwykli udawać się na wojny, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Ammonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: „To jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty”. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi: „Jestem brzemienna”. Wtedy Dawid wyprawił posłańca do Joaba: „Przyślij do mnie Uriasza Chetytę”. Joab posłał więc Uriasza do Dawida. Kiedy się Uriasz stawił u niego, Dawid wypytywał się o powodzenie Joaba, ludu i walki. Następnie rzekł Dawid Uriaszowi: „Wstąp do swojego domu i umyj sobie nogi”. Uriasz opuścił pałac królewski, a za nim niesiono dar ze stołu króla. Uriasz położył się jednak u bramy pałacu królewskiego wraz ze wszystkimi sługami swojego pana, a nie poszedł do własnego domu. Przekazano wiadomość Dawidowi: „Uriasz nie wstąpił do swego domu”. Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż go upoił. Wieczorem poszedł Uriasz, położył się na swym posłaniu między sługami swojego pana, a do domu swojego nie wstąpił. Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście

  ...
 • Rozważanie na piątek, 28 stycznia 2022

  Dzisiejszy patron, św. Jan Bosko (1815-1888), wcześnie odczytał swoje powołanie do głoszenia Ewangelii. Już jako dziecko apostołował wśród rówieśników i starszych. Zaznawszy w dzieciństwie biedy, był szczególnie wrażliwy na niedolę dzieci i młodzieży. Ponieważ potrzeby były ogromne i sam nie mógł ich zaspokoić, założył zakony salezjanów i salezjanek, których charyzmatem jest praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. Jako duszpasterz zachęcał do podejmowania drogi ascezy, dostępnej dla każdego, którą jest uświęcenie się w codzienności poprzez sumienne wypełnianie swoich obowiązków stanu.

  WYPEŁNIAJĄC DZIEŁA OJCA

 • Książka dnia, 28 stycznia 2022
  Włodzimierz Sołowjow

  O wojnie, o postępie i o końcu świata

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56956

  „Trzy dialogi «O wojnie, o postępie i o końcu świata» są zdumiewająco prorocze. Sołowjow pozostaje tu wierny swojej wierze w ostateczny triumf chrześcijaństwa” (…). Nabrawszy przezorności pod wpływem historycznej tragedii, która pochwyciła w swym uścisku niezliczonych mieszkańców naszej planety