Intencje mszalne

Msze św. za + ks. kanonika Czesława Śmiecińskiego

 

Intencje Mszalne, 10 - 17. 10. 2021 r.


Niedziela 10. 10. – XXVIII Niedziela Zwykła

900   + Mariannę i Antoniego Gałązka i ich dzieci Feliksę,

        Mariannę i Mariana

900   o Boże bł., potrzebne łaski i opiekę MN dla Adama z racji

        50 urodzin – od żony i córek z rodzinami

1030 + Zofię Rogalską – gr.

1030 + ojca Henryka Runo – 6 r. śm., matkę Leokadię Runo,

        synów Tadeusza i Wacława

1200 o Boże bł., zdr. i opiekę MN dla Iwony i Andrzeja

        Kasprowicz z racji 3 rocz. ślubu i ich synka Wiktora

1200 o zdr. i Boże bł. oraz opiekę MN dla wnuczki Zosi

        z racji 1 urodzin – od babci

        CHRZEST: Szymon Ulanowski i Wojciech Kulesza

1700 + Adolfa Chrzczonowskiego – od Małgorzaty z rodziną

1700 + Adolfa Chrzczonowskiego – od Anny z rodziną

poza parafią: za parafian

Poniedziałek 11. 10.

700   o Boże bł., zdr. i dary Ducha Św. dla ks. prob. Andrzeja

        Grzybowskiego

700   o Boże bł. i opiekę MN dla ks. Jacka Małeckiego

        misjonarza na Jersey (czyt. Dżersej) – z racji urodzin

1700 + Zofię Rogalską – gr.

1700 + Teresę Szymańską – od Wiesławy i Jerzego

        Szymańskich

poza parafią: + Tomasza Elak – od ucz. pogrzebu

Wtorek 12. 10.

700   + Halinę Kulesza – od rodziny Sulichów

700   + Zofię Rogalską – gr.

1700 + Tomasza Kulesza – z racji urodzin

1700 + za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

        – od Apost. Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym

poza parafią: + Jana Rutkowskiego – od ucz. pogrzebu

Środa 13. 10.

700   + Zbigniewa Kinert – od ucz. pogrzebu

700   o zdr. i Boże bł. dla Kamila

1700 + Zofię Rogalską – gr.

1700 + Jana Rutkowskiego – od sąsiadów Marianny

        i Władysława Gałązków

poza parafią: + Tadeusza Kruszewskiego – od ucz. pogrzebu

Czwartek 14. 10.

700   + ks. kan. Czesława Śmiecińskiego – od Stanisława

        Kaczyńskiego z córką

1700 + Zofię Rogalską – gr.

1700 + Jana Olbryś – od Czesławy Wachowskiej

poza parafią: + Jana Kraska – od ucz. pogrzebu

Piątek 15. 10.

700   + Jana Olbryś – od Jadwigi i Antoniego Wiśniewskich

1700 + Zofię Rogalską – gr.

1700 + Jana Prabuckiego – od ucz. pogrzebu

poza parafią: + Jana Dąbrowskiego – od ucz. pogrzebu

Sobota 16. 10.

700   + Tomasza Elak – z racji urodzin – od kolegów z Poręby

700   + Zofię Rogalską – gr.

1700 + Jana Rogalskiego – 11 r. śm. i jego żonę Zofię

        – od dzieci

1700 + Zofię Rogalską – od dzieci i wnuków

poza parafią: + Jadwigę Majkowską – od ucz. pogrzebu

Niedziela 17. 10. – XXIX Niedziela Zwykła

900   + męża Henryka Gałązkę, jego r-ców i brata Stanisława

900   + ojca Czesława Gałązkę – od syna Krzysztofa

1030 + Jadwigę Nasiadka – z racji imienin

1200 + r-ców Eugeniusza i Genowefę i brata Leszka

        Chrzczonowskich

1200 o zdr. dla Hanny Kulesza i Adama – od Ani i Małgosi

        CHRZEST: Marcel Kulesza, Jakub Kruk

1700 + Zofię Rogalską – gr.

1700 + męża Zdzisława Wińskiego, r-ców Kisielów,

        braci Zdzisława i Henryka, siostry Zofię i Genowefę

poza parafią: za parafian

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na sobotę, 16 października 2021

  Sobota XXVIII tydzień zwykły

  (Rz 4, 13. 16-18)

  Bracia: Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: "Uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga." Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych, i to co nie istnieje, powołuje do istnienia.On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: "Takie będzie twoje potomstwo".

  (Ps 105 (104), 6-7. 8-9. 42-43)

  REFREN: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

  Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
  synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
  Pan jest naszym Bogiem,
  Jego wyroki obejmują świat cały.

  Na wieki On pamięta o swoim przymierzu,
  obietnicy danej tysiącu pokoleń,
  o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
  przysiędze danej Izaakowi.

  Pamiętał bowiem o swym świętym słowie
  danym Abrahamowi, swojemu słudze.
  I wyprowadził swój lud wśród radości,
  z weselem swoich wybranych.

  Aklamacja (J 15, 26b)

  Świadectwo o Mnie da Duch prawdy i wy także świadczyć będziecie.

  (Łk 12, 8-12)

  "Kto się przyzna do Mnie wobec...

 • Rozważanie na sobotę, 16 października 2021

  Ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984) był duszpasterzem środowisk medycznych i świata pracy. W czasie nabożeństw za Ojczyznę bronił godności człowieka i jego prawa do wolności, sprawiedliwości i prawdy. Wspierał strajkujących studentów, zainicjował pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. Zło dobrem zwyciężaj, powtarzał, wbrew nadziei wierząc nadziei, że Polska odzyska wolność w pokojowy sposób. Szykanowany przez władze komunistyczne, wielokrotnie przesłuchiwany i aresztowany, a w końcu został brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przyznał się do Pana wobec ludzi za cenę męczeństwa. W jego pogrzebie uczestniczyło prawie milion wiernych.

  Małgorzata Wałejko, "Oremus" październik 2013, s. 86

 • Książka dnia, 16 października 2021
  Zbigniew T. Nowak

  Zdrowie na cały rok 2022. Terminarz

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56405

  Kalendarz-poradnik przydatny w każdym domu! Wydawać by się mogło – po co nam teraz tradycyjne kalendarze, skoro mamy do dyspozycji komputery, smartfony, tablety. Tymczasem terminarze chyba nigdy nie wyjdą z mody. Za czasów naszych prababek istniał nawet zwyczaj posiadania specjalnych kalendarzy, w których z pieczołowitością zapisywano