Intencje mszalne

Msze św. za + ks. kanonika Czesława Śmiecińskiego

  

Intencje Mszalne, 27. 06. – 03. 07. 2022 r.


Poniedziałek 27. 06.

700   + Czesławę Samsel – 14 r. śm. i Michała

1800 + Monikę Szczepaniak – gr.

1800 + r-ców Józefa i Władysławę Kulesza, braci Jerzego,

         Jana i Kazimierza

poza parafią: + Stanisława Szymanik – od ucz. pogrzebu

Wtorek 28. 06.

700   + Janusza Krzeczkowskiego

1800 + Monikę Szczepaniak – gr.

1800 + Ireneusza Bednarczyka – z racji imienin

         i r-ców Bronisławę i Mieczysława Leonik

poza parafią: + Sabinę Rytelewską – od ucz. pogrzebu

Środa 29. 06.

900   + Mariannę w rocz. śmierci i Wincentego, braci Romana

        i Stanisława Kulasińskich, c. r. Domalewskich

        i Kulasińskich

900   + Piotra i Janinę Kowalskich i ich dzieci

1800 + Monikę Szczepaniak – gr.

1800 o zdr. i Boże bł. dla Krystyny Kraska z racji 65 urodzin

        – od rodzeństwa

poza parafią: + Krystynę Drożdż – od ucz. pogrzebu

Czwartek 30. 06.

700   + matkę Zofię Rogalską – 2 r. śm. – od córki Jolanty

1800 + Monikę Szczepaniak – gr. (zakończenie)

1800 + Cezarego Czarneckiego – 1 r. śm. – od rodziców

poza parafią: + Czesława Wachowskiego – od ucz. pogrzebu

Piątek 01. 07.

700   + żonę Halinę Drząszcz – z racji imienin

700   + Halinę Kulesza – od męża, córki i syna z rodzinami

1800 + Marka Michalskiego – gr. (rozpoczęcie)

1800 + Renatę Olbryś – gr. (rozpoczęcie)

poza parafią: + Hannę Jastrzębską Rojek – od ucz. pogrzebu

Sobota 02. 07.

700   + Marka Michalskiego – gr.

700   + Renatę Olbryś – gr.

1800 o wiarę w rodzinach – od KR z Poręby Średniej

        – zel. Zofia Rytelewska

1800 o Boże bł. i zdr. dla KR z Przyjm Sadzawek i ich rodzin

poza parafią: + Jadwigę Wieczorek – od ucz. pogrzebu

Niedziela 03. 07. – XIV Niedziela Zwykła

900   + Renatę Olbryś – gr.

900   o zdr. i Boże bł., potrzebne łaski dla członkiń

        Kół Różańcowych z Przyjm

1030 + Marka Michalskiego – gr.

1030 + Czesława Chrostowskiego – 18 r. śm.

1700 + Zenona Michalak – od ucz. pogrzebu

1700 + ojca Mariusza Szydłowskiego w rocz. śmierci

        – od synów

poza parafią: za parafian

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na wtorek, 28 czerwca 2022

  Wtorek XIII tydzień zwykły

  (Am 3,1-8; 4,11-12)

  Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które Ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej: Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają? Czyż ryczy lew w lesie, zanim ma zdobycz? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, jeśli niczego nie schwytało? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory; staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia; aleście do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana. Tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ ci to uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu!

  (Ps 5,5-8)

  REFREN: Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości

  Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość,
  zły nie może przebywać u Ciebie.
  Nie ostoją się przed Tobą nieprawi.
  Nienawidzisz wszystkich, którzy zło czynią.

  Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie.

  ...
 • Rozważanie na wtorek, 28 czerwca 2022

  Słowo Boże zachęca nas dzisiaj do patrzenia na naszą rzeczywistość przez pryzmat wiary. Czy naprawdę wierzymy, że Bóg kieruje naszym życiem? Czy widzimy sens naszych codziennych problemów i niepowodzeń? Czy w zwykłych wydarzeniach potrafimy dostrzec „proroctwa”, czyli przesłanie, które Bóg chce nam przekazać – zachętę do zmiany, zaproszenie do przyjaźni z Nim? Pokładając ufność w Bogu, dostrzegamy, że On nigdy o nas nie zapomina, nie jesteśmy Mu obojętni. W prostych sakramentalnych znakach Chrystus dokonuje naszego zbawienia, ucisza nasze „burze” i niepokoje.

 • Książka dnia, 28 czerwca 2022
  ks. Dariusz Piórkowski SJ

  Nie bój się zmiany. O wierze, Kościele i bliskości Boga

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=57708

  Kto się modli, słucha Słowa i przyjmuje sakramenty, ten doświadczy zmiany w swoim życiu, pojawią się w nim owoce. Jeśli zatrzymamy się tylko na poziomie wymagań moralnych i dobrej woli, pozostaniemy w tym samym miejscu przez całe życie.