Intencje mszalne

Intencje Mszalne, 26. 10. - 01. 11. 2020 r.

 

Poniedziałek 26. 10.

700   + Halinę Drząszcz - od ucz. pogrzebu

1700 + Henrykę i Henryka Dawidczyk - gr.

1700 + Zenona Michalak - od Bogdana i Anny Zdziarstek

        z rodziną

1700 o Boże bł., zdr. i opiekę MN dla Ewy i Zbigniewa Krych

        z racji 35 rocz. ślubu - od dzieci i wnuków

Wtorek 27. 10.

700   + Zofię Kwiatkowską - od Kazimierza i Wiesławy Kuleszów

        z Poręby Średniej

1700 + Henrykę i Henryka Dawidczyk - gr.

1700 + Grażynę Piórkowską - od KR z Dybek

1700 za parafian

Środa 28. 10.

700   + Tadeusza Kulesza

1700 + Henrykę i Henryka Dawidczyk - gr.

1700 + Jadwigę Majkowską - od Parafialnego Zespołu Caritas

1700 o Boże bł., zdr. i opiekę Patrona dla Szymona Sitek

        z racji 10 urodzin

Czwartek 29. 10.

700   + Halinę Kulesza - od koleżanek z pracy Barbary

1700 + Henrykę i Henryka Dawidczyk - gr.

1700 + Sławomira Bogdan - 7 r. śm. - od dzieci

1700 + Ireneusza Kacpura

Piątek 30. 10.

700   + Zbigniewa Mikołajczyka - od rodziny Szymańskich

1700 + Henrykę i Henryka Dawidczyk - gr. (zakończenie)

1700 + Janinę Smolińską - od ucz. pogrzebu

1700 o Boże bł., zdr., potrzebne łaski i opiekę MB Różańcowej

        dla Agnieszki Kulesza z racji 50 urodzin – od córki

        z mężem i męża

Sobota 31. 10.

700   + Eugeniusza Perzyna - od syna z rodziną

1700 + Halinę Kulesza - od rodziny Biernat

1700 + Edwarda Zalewskiego - 2 r. śm. - od żony i dzieci

Niedziela 01. 11. - Uroczystość Wszystkich Świętych

900   + dziadków Piórkowskich i Dąbrowskich

        oraz chrzestnego Marka Kubata - od Sylwii

900   + Józefę i Czesława Kowalskich

1030 + Czesławę, Antoniego, Stanisława Henryka

        i dziadków Głowackich

 1030 + Cecylię Krukiel – od ucz. pogrzebu

Na  cmentarzu :

1200 za  wszystkich wiernych zmarłych parafian

1700 + męża Mieczysława Bireta - gr. (rozpoczęcie)

1700 + Stanisława Śliwińskiego

1700 o Boże bł., zdr., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego

       dla Huberta Piórkowskiego z racji 18 urodzin

       - od rodziców, babci i rodzeństwa

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na piątek, 30 października 2020

  Piątek XXX tygodnia zwykłego

  (Flp 1, 1-11)

  Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa! Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam – zawsze, w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich – z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce: zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii uzasadnionej dowodami. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga.

  (Ps 111 (110), 1b-2. 3-4. 5-6)

  REFREN: Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

  Z całego serca będę chwalił Pana
  w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
  Wielkie są dzieła Pana,
  zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

  Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu,
  a Jego

  ...
 • Rozważanie na piątek, 30 października 2020

  Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

  Komentarz do pierwszego czytania

  W rozważanym fragmencie Listu Apostoł Paweł zwraca się do wyznawców Chrystusa z Filippi, nazywając ich świętymi. Chrześcijanie są świętymi, gdyż trwają w Chrystusie. Apostoł zwraca się osobiście do biskupów, czyli przełożonych oraz diakonów, będących pomocnikami prezbiterów. Widzimy, że hierarchia służebna istniała już od czasów apostolskich. Paweł w swym liście zanosi modlitwę dziękczynną do Boga, pomimo trudnego położenia, w którym się znalazł. W ten sposób uczy czytelników postawy bezinteresowności, gdyż w każdych okolicznościach życia szuka Bożej chwały, a nie własnej.
  Wierzący z Filippi mieli szczególny udział w szerzeniu Ewangelii poprzez wsparcie, udzielone Pawłowi oraz osobiste świadectwo wiary. Autor Listu wyraża nadzieję, że do dnia Paruzji, Chrystus dokończy dzieło rozpoczęte w sercach adresatów, aby byli czyści i wydoskonaleni w miłości. Apostoł traktuje swoje uwięzienie i kajdany jako szczególną łaskę, dającą sposobność do obrony i głoszenia Ewangelii. Filipianie mają swój udział w tej łasce poprzez niesienie Pawłowi pomocy materialnej i modlitewnej.
  Czy podchodzę w moim życiu z wiarą do wszystkich spraw, problemów i dziękuję Bogu za przeciwności, których doświadczam?


  Komentarz do psalmu

  Nieogarniona jest Wszechmoc Boga widoczna w Jego dziele stwórczym, odczuwalna na każdym

  ...
 • Książka dnia, 30 października 2020
  ks. Krzysztof Grzywocz

  Patologia duchowości

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54442

  Ksiądz Krzysztof Grzywocz był niewątpliwie jednym z najbardziej cenionych autorytetów duchowych w Polsce. Olbrzymią wiedzę z dziedziny psychologii, psychiatrii i teologii duchowości łączył z praktyką kierownika duchowego, formatora i egzorcysty.