Intencje mszalne

Intencje mszalne z dn. 11.01 – 17.01.2021

Poniedziałek 11.01

1700 + Ireneusza Kacpura – gr.

1700 + Halinę Drząszcz (1 rocz. śm.) i córkę Grażynę

Poza parafią: 1. + Halinę Jankowską – od ucz. pogrzebu

 1. + Józefa Nowak – od ucz. pogrzebu

Wtorek 12.01

1700 + Zofię Szydlik – od chrześniaka Tadeusza z rodziną

1700 za dusze cierpiące w czyśćcu – od Apostolstwa Pomocy

       Duszom Czyśćcowym

Poza parafią: 1. + Ireneusza Kacpura – gr.

 1. + Jadwigę Perzyna – od ucz. pogrzebu

 

Środa 13.01

1700 + Ireneusza Kacpura – gr.

1700 + Józefa Jachnę w rocz. śmierci

Poza parafią: 1. Jadwigę Tokarską – ost. od ucz. pogrzebu

 1. Kazimierza Chmielewskiego – od ucz. pogrzebu

Czwartek 14.01

1700 + Ireneusza Kacpura – gr.

1700 o Boże bł., zdrowie i opiekę MN dla Kapłanów z Parafii

       Poręba – od Bogusi i jej rodziców

Poza parafią: 1. + Gertrudę Romanę Pyśk – od ucz. pogrzebu

 1. + Helenę Rosińską – od ucz. pogrzebu

    

Piątek 15.01

1700 + Ireneusza Kacpura – gr.

1700 + synową Renatę Olbryś – od teściowej Genowefy Olbryś

Poza parafią: 1. Mirosława Rytelewskiego – od ucz. pogrzebu

 1. Zofię Szydlik – od ucz. pogrzebu

Sobota 16.01

1630 + Ireneusza Kacpura – gr.

1700 + Wacława i Stefanię Oblińskich

1700 + Renatę Olbryś – od koleżanek      

Poza parafią: 1. + Jadwigę Majkowską – od ucz. pogrzebu

 1. + Zofię Rosińską – od ucz. pogrzebu

Niedziela 17.01

900 + męża Czesława Przybysławskiego z racji urodzin – od żony

900 + siostrę Hannę Etz – od siostry Marzeny

1030 + Jana Kraszewskiego (4 rocz. śm.)

1200 + Henryka Rosińskiego z racji imienin

1700 + Ireneusza Kacpura – gr.

1700 + Leonarda Lipińskiego (1 rocz. śm.) – od rodziny

Poza parafią: za parafian

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na sobotę, 16 stycznia 2021

  Sobota I tygodnia okresu zwykłego

  (Hbr 4, 12-16)

  Bracia: Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

  (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15)

  REFREN: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

  Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
  świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
  Jego słuszne nakazy radują serce,
  jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

  Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
  sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
  Niech znajdą uznanie przed Tobą
  słowa ust moich i myśli mego serca,
  Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

  Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
  świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
  Jego słuszne nakazy radują serce,
  jaśnieje przykazanie Pana i

  ...
 • Rozważanie na sobotę, 16 stycznia 2021

  Żyjący w Egipcie na przełomie III i IV wieku Antoni, od młodości szczerze poszukujący Boga, w słowach Ewangelii odnalazł zaproszenie skierowane do siebie. Porzucił posiadłości, pieniądze, dawne zajęcia i podążył za swoim Mistrzem, aby mieć skarb w niebie. Surowe życie, ciężka praca, pobyt na pustyni szybko objawiły mu własną ułomność i kruchość, jednak Ten, za którym poszedł, pozwolił mu wytrwać. Jego przykład radykalnie ewangelicznego życia inspirował przez wieki pisarzy i artystów, przede wszystkim jednak pociągnął rzesze naśladowców takiej drogi: całkowitego zdania się na Jezusa na przekór własnej ułomności.

  ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" styczeń 2009, s. 65

 • Książka dnia, 16 stycznia 2021
  Luigi Peroni

  Ojciec Pio (CD-MP3 audiobook)

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54547

  Pełna biografia Ojca Pio napisana na podstawie dokumentów procesu beatyfikacyjnego.