Ministranci

lso2

Służba Liturgiczna Ołtarza

(Ministranci)

"Króluj nam Chryste! - Zawsze i wszędzie!"

Historia ministrantury

Ministrantura istnieje od samych początków chrześcijaństwa. Na początku byli to diakoni, zaraz potem pojawia się urząd lektora, który czyta Słowo Boże. Średniowiecze, to czas kleryków usługujących do Mszy Św., ale już od Soboru Trydenckiego (1545) czynią to ministranci. Sobór Watykański II (1962-1965) otworzył się na wiernych świeckich poprzez reformę liturgii. Powraca liczny udział ministrantów i lektorów w sprawowaniu nabożeństw. W 1964 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów. Patronem ministrantów jest św. Tarsycjusz.

Posługa:

 • Ministrant jest pomocnikiem kapłana, razem z nim współdziała w sprawowaniu Eucharystii
 • Poprzez zasady i swoisty kodeks wyrabia w sobie dyscyplinę i ład moralny
 • Przychodzi wcześniej do Kościoła, aby duchowo przygotować się do liturgii, odpowiednio ubrać i pomóc w ubraniu celebransa
 • Swoją postawą i zachowaniem daje wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii, sumiennie i bez niepotrzebnego pośpiechu wprowadza wiernych w powagę przeżywanych obrzędów
 • Gdy jest lektorem, proklamuje kunsztownie Słowo Boże

Dziesięć przykazań ministranta mówi:

 1. Ministrant kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgie i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwa radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny w nauce i pracy zawodowej.
 10.  Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Spotkania:

         Spotkania formacyjno-liturgiczne dla ministrantów odbywają się w każdą drugą

         i czwartą sobotę miesiąca o godz. 1100 w "Starej plebani"

         Opiekun: Ks. Marcin Kaczyński

        

         Prezes: Paweł Runo

         Ministranci starsi:

 • Adrian Łada
 • Sebastian Łada
 • Dawiad Marszał
 • Adrian Gołębiewski
 • Damian Deptuła
 • Łukasz Pigul
 • Wojciech Sitek
 • Mateusz Szydłowski
 • Kamil Hartman
 • Hubert Olbryś
 • Dawid Rutkowski

         Ministranci młodsi:

 • Jakub Obliński
 • Łukasz Piętka
 • Karol Bralewski
 • Piotr Kulesza
 • Paweł Kulesza
 • Karol Sitek
 • Mateusz Wojciechowski
 • Dawid Świderski
 • Szymon Gałązka
 • Jakub Szydłowski
 • Igor Szczechura
 • Jakub Osowiecki

         Kandydaci na ministrantów:

 • Piotr Piętka
 • Piotr Wardal
 • Mateusz Szajda30 listopada i 21 grudnia 2014r. do wspólnoty ministrantów przystąpiło łącznie 15 nowych ministrantów