Poświęcenie figury św. Krzysztofa

Biskup Janusz Stepnowski 8 czerwca 2022r., będąc w Porębie, na koniec Mszy świętej podczas której udzielił sakramentu bierzmowania 46 młodym parafianom w Porębie poświęcił również figurę sw. Krzysztofa usytuowaną na parkingu przy kościele. 

bierzmowanie 83

Więcej zdjęć kliknij

Niech św. Krzysztof czuwa nad nami podczas podróży!

I Komunia Święta 2022

 W dniu 22. 05. 2022 r. w naszej parafii odbyła się Uroczystość Pierwszej Komunii świętej. 21. dzieci z klas III z terenu naszej parafii przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa pod postacią Chleba w Komunii Świętej.

komunia2022 01Wydarzenie to wiązało się z ogromną ilością przeżyć i wzruszeń. Dziękujemy serdecznie ks. Marcinowi – wikariuszowi, dzieciom i rodzicom oraz pracownikom kościelnym za duże zaangażowanie w uświetnienie tej doniosłej Uroczystości. Bogu niech będą dzięki!!!

WIĘCEJ ZDJĘĆ KLKNIJ

Pielgrzymka do Pani Osuchowskiej

3 maja, w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, do Osuchowej z Poręby wyruszyła piesza pielgrzymka. Uczestnicy to przedstawiciele dzieci, które w tym roku przyjmą I Komunię św. i ich rodzice, kandydaci do bierzmowania, parafianie, którzy co roku wedrują żeby pokłonić się Maryi w Jej Odpustowe Święto. Razem około 60 osób. osuchowa3

Więcej zdjęć kliknij

Główna intencja pielgrzymki to modlitwa o pokój na Ukrainie, Były też osobiste intencje znane tylko Jezusowi i Maryi. Najważniejszy punkt pielgrzymowania to Eucharystia, sprawowana w tym roku przy pięknej, słonecznej pogodzie. Matka Boża Osuchowska zaprasza i czeka nie tylko w odpust ale i w zwykłe codzienne dni,

Wielkanoc w naszej Parafii

  W tym roku odpowiedzialność za przygotowanie ołtarza wystawienia /ciemnicy/ i grobu Pana Jezusa spoczywała na mieszkańcach Przyjm. wielkanoc oltarzTaki jest zwyczaj w naszej parafii, że kościół do Bożego Narodzenia i Wielkanocy wielkanoc 22 b przygotowują mieszkańcy poszczególnych wiosek .Pracy było dużo ale panu sołtysowi udało się zaangażować nie tylko dorosłych ale i młodzież Dekoracje wyglądały wspaniale i pomogły w przeżyciu najważniejszych wydarzeń naszej wiary : śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. wielkanoc 22

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na wtorek, 28 czerwca 2022

  Wtorek XIII tydzień zwykły

  (Am 3,1-8; 4,11-12)

  Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które Ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej: Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają? Czyż ryczy lew w lesie, zanim ma zdobycz? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, jeśli niczego nie schwytało? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory; staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia; aleście do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana. Tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ ci to uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu!

  (Ps 5,5-8)

  REFREN: Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości

  Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość,
  zły nie może przebywać u Ciebie.
  Nie ostoją się przed Tobą nieprawi.
  Nienawidzisz wszystkich, którzy zło czynią.

  Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie.

  ...
 • Rozważanie na wtorek, 28 czerwca 2022

  Słowo Boże zachęca nas dzisiaj do patrzenia na naszą rzeczywistość przez pryzmat wiary. Czy naprawdę wierzymy, że Bóg kieruje naszym życiem? Czy widzimy sens naszych codziennych problemów i niepowodzeń? Czy w zwykłych wydarzeniach potrafimy dostrzec „proroctwa”, czyli przesłanie, które Bóg chce nam przekazać – zachętę do zmiany, zaproszenie do przyjaźni z Nim? Pokładając ufność w Bogu, dostrzegamy, że On nigdy o nas nie zapomina, nie jesteśmy Mu obojętni. W prostych sakramentalnych znakach Chrystus dokonuje naszego zbawienia, ucisza nasze „burze” i niepokoje.

 • Książka dnia, 28 czerwca 2022
  ks. Dariusz Piórkowski SJ

  Nie bój się zmiany. O wierze, Kościele i bliskości Boga

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=57708

  Kto się modli, słucha Słowa i przyjmuje sakramenty, ten doświadczy zmiany w swoim życiu, pojawią się w nim owoce. Jeśli zatrzymamy się tylko na poziomie wymagań moralnych i dobrej woli, pozostaniemy w tym samym miejscu przez całe życie.